FemtioFemPlus- Godkänd leverantör åt Enköpings kommun

Bor du i Enköpings kommun och behöver hjälp i vardagen p.g.a ålder och/eller funktionsnedsättning?
Vi på FemtioFemPlus är, genom Lagen Om Valfrihet, leverantör åt Enköpings kommun.
Det innebär att du som fått din ansökan beviljad även kan få vår hjälp därigenom.

För mer information:
Vård- och omsorgsförvaltningen Enköping
Telefon: 0171-62 54 25
Telefontid: helgfri måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00
E-post: vardomsorg@enkoping.se