• Fråga FemtioFemPlus

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Välkommen att kontakta oss!
0200-112 555

Telefontid kl. 08:00 - 15:00. Lunchstängt kl. 12:00 - 13:00.
Vi svarar alltid på mejl inom 24 timmar på vardagar.

Upp för rut men ner för rot

Trots årets början med en halvering av maxbeloppet för personer under 65 år, ökade det utbetalade rut-avdraget med ca 10 procent jämfört med 2015. Ökningen skedde främst efter 1 augusti då IT-tjänster och flytthjälp inkluderades i avdraget. Däremot har rot-avdraget minskat med nästan 43 procent jämfört med förra året. Antalet köpare har nu fallit tillbaka till samma nivå som år 2013 efter att kontinuerligt ha stigit åren däremellan.

Sammanlagt använde nära 1 766 000 svenskar rut- och rot-avdragen år 2016 och totalbeloppet hamnade strax under 15 miljarder kronor. Av denna summa stod rut-avdraget för ca 3,7 miljarder och rot-avdraget för ca 11,2 miljarder kronor.

Rut-avdraget i FemtioFemPlus-länen

I de elva län där FemtioFemPlus bidrar till statistiken är trenden liknande. Där har rut-avdraget i snitt ökat med 10,5 procent. Snittsumman under 2016 var 4 250 kronor per person, vilket motsvarar rut-tjänster så som städhjälp och trädgårdsskötsel i cirka 22 timmar. Det län där intresset för rut-tjänsterna ökat mest under 2016 är Kalmar län med sin ökning på 15 procent.

– 2016 inleddes med en halvering av rut-avdraget för personer under 65 år. Det är glädjande att se att intresset för hushållsnära tjänster ändå fortsatt stiga, och att det idag är fler personer som får hjälp. Att det finns en stor efterfrågan på tjänster i hemmet innebär även många nya jobbmöjligheter för våra seniorer, säger Gustaf Heverius, vd på FemtioFemPlus.

Rot-avdraget i FemtioFemPlus-länen

Även rot-avdragets drastiska minskning syns i de län där vi är aktiva, med en snittminskning på 44 procent. Per person fick man cirka 10 150 kronors avdrag på sin rot-faktura, till skillnad mot 2015 då snittet låg på 15 300 kronor. Detta kan delvis förklaras med ändrade regler för rot-avdraget.

– En orsak till minskade utbetalningar för rot-arbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för rot-arbeten istället för som tidigare 50 procent. Men minskningen är större än den rent matematiska effekten av sänkt skattereduktion för rot-arbete, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.